WARDROBE STYLIST: NAI ZHAO
MODELS: ZOE KIMBALL & DAVID ROTTENBURG, Q6 MODELS
VENUE: QUAILHURST VINEYARD ESTATE
PHOTOGRAPHER: JENNY CHOKBENGBOUN